Om

På Amneby Forslund är vi väldigt intresserade av bostäder – i alla former och skalor. Intresset kommer ur bostadens stora betydelse för alla bofasta samhällen. Den är central för samhället och dess utveckling; Alla människor behöver någonstans att bo. Det gör också att bostäder driver stadsutveckling och planering, vilket vi gillar att jobba med. Projekten utvecklas från idé till genomförande, främst i Stockholm med närhet. Arbetet utgår alltid från en förståelse för hur den unika platsen och dess identitet kan utvecklas till att utnyttja sin fulla potential. Målsättningen är en arkitektur med människan i centrum.

Alla 597x394