Vista Traneberg

Vista, Traneberg

Omfattning:

ca 25 lägenheter

Plats:

Traneberg, Stockholm

Byggherre:

Järntorget

Skede:

Bygghandling

Två lameller med totalt 25 lägenheter ligger i placerade i en sluttning med hällmarkskaraktär. De nya volymerna är placerade med gaveln mot Kinnekullevägen och blickar ut över Tranebergssund i öster. Eftersom husen ligger i en sluttning reser sig husen sju fulla våningar från entrégården och endast fem våningar från ovanliggande bergsringen. På detta vis anpassas de i skala till närliggande befintlig bebyggelse och omgivning. Taken är relativt flacka för att i höjd inte dominera över omgivande taklandskap. Så mycket av befintlig naturmark och träd som möjligt sparas.