Väsjö Torg

Väsjö Torg, Sollentuna

Omfattning:

31 lägenheter, 1 radhus, lokaler och garage

Plats:

Väsjön, Sollentuna

Byggherre:

Lean Bostad

Skede:

Vunnen markanvisningstävling

Medverkande:

Stefan Forslund

Förslagets huvudidé är att skapa en småskalig stadsdel där varje hus eller del av hus får en egen karaktär. Generellt är husen placerade utefter gatan med trottoar mot fasad med undantag för stadsradhusets lilla förgård. Alla hus har sadeltak med varierad utformning. Alla entréer ges en individuell utformning, material, kulör, placering och form. Tak med rätt förutsättningar utrustas med solpaneler.