Seldonet

Omfattning:

53 lägenheter, (bostadsrätter)

Plats:

Sigtuna stadsängar, Sigtuna

Byggherre:

Obos

Skede:

Projektering

Medverkande:

Stefan Forslund, Tove Grönroos
och Marcus Göhle

I Sigtuna stadsängar, en ny stadsdel i Sigtuna, ligger kvarteret Seldonet.

Detaljplanens ambitioner med småskalighet och variation är en av utgångspunkterna för utformningen av kvarteret. Genom att kombinera uttryck och höjd delas byggnadskroppen in i mindre volymer, tydligt avgränsade. Varje volym har en höjd och gestalt som avskiljer den från sin granne.

Huset byggs helt i trä och är miljömärkt med Svanen. Stommen utgörs av bärande fasader och bjälklag av KL-trä. Fasaden kläs med träpanel liksom merparten av gamla Sigtunas bebyggelse. Träfasaderna ges tre gestalter; en färgstark, en mörk och en rå. Den färgstarka är faluröd på fasad, tak, fönstersnickerier och balkonger. Det kompletteras med rött tegel i sockelplan. Den råa har grånat trä på fasaden, balkonger i grå betong med mörkgrå balkongräcken, tak och fönstersnickerier. Det kompletteras med varmgrå puts. Den mörka gestalten har gråsvarta fasader, fönster och balkonger som kompletteras med gråsvart puts.