Kungsvyn

Kungsvyn, Kungsängen

Omfattning:

76 lägenheter, (bostadsrätter)

Plats:

Ringvägen, Kungsängen, Stockholm

Byggherre:

HSB Bostad

Totalentreprenör:

Betonmast

Skede:

Under uppförande

Medverkande:

Malin Amneby, Ruusa Rossi,
Elenor Engblom & Tove Grönroos

Alldeles intill Kungsängens centrum vid Ringvägen planerar Uppland Bro kommun ett område med nya bostäder, varav detta utgör ett av kvarteren. Kvarteret består av fyra byggnadsvolymer; två volymer i framkant med ett underliggande garage mot Enköpingsvägen och två volymer i bakkant mot Ringvägen. Husvolymerna riktar sig med utblickar mot utsikten och Mälaren i söder.