Kajkanten

Kajkanten

Omfattning:

ca 10 lägenheter

Plats:

Botkyrka, Stockholm

Byggherre:

Kajkanten AB

Skede:

Ändring detaljplan

Ovanpå en gammal industrihall i tegel planeras nybyggnation av tio lägenheter och delvis ombyggnation av café. Café verksamheten bedrivs i markplan i den befintliga industrihallen, och de nya bostäderna kommer sammanlänkas med en utanpåliggande hiss och trappa. Den nya byggnadsvolymen måttanpassas till befintlig husvolym och består av två våningar plus en tredje något indragen översta våning. Byggnaden ligger med direkt vattenkontakt alldeles intill Tullingesjön.