Västerled

Västerled

Omfattning:

45 lägenheter

Plats:

Västerled/Koltrastvägen, Äppelviken, Bromma

Byggherre:

Veidekke

Skede:

Projektering

I fonden på Västerled, nedanför Västerledskyrkan och med utsikt mot Stora Mossens IP ritar vi bostäder som kommer bilda en ny västlig entré till Äppelviken. Ett hus ligger utsträckt längs Västerled och tre korta står mot Koltrastvägen. Sektionen är hämtad från den befintliga Västerledsbebyggelsen med två våningar plus en vind. Bostäderna på en halv trapp får uteplatser, de på en trappa får balkonger åt två håll och de på vinden får balkonger och takterrasser.