Alba

Alba

Omfattning:

63 lägenheter

Plats:

Västerled/Nyängsvägen, Bromma, Stockholm

Byggherrar:

Abacus

Skede:

Projektering

Åtta små punkthus radar upp sig längs Västerled och Nyängsvägen. Under bostadshusen och gårdarna ligger ett garage för de boende och en garageförening. Avståndet mellan husen möjliggör en visuell kontakt och passage mellan rekreationsområdet i Skidbacksskogen och gatan. Husen ansluter till kringliggande befintlig bebyggelses skala i tre till fyra våningar.