Alba

Alba

Omfattning:

63 lägenheter

Plats:

Västerled/Nyängsvägen, Bromma, Stockholm

Byggherrar:

Abacus

Skede:

Bygghandlingsprojektering

Medverkande:

Stefan Forslund, Ruusa Viljanen Rossi, Elenor Engblom, Dieke Luursema och Tove Grönroos

Åtta små punkthus radar upp sig längs Västerled och Nyängsvägen. Under bostadshusen och gårdarna ligger ett garage för de boende och en garageförening. Avståndet mellan husen möjliggör en visuell kontakt och passage mellan rekreationsområdet i Skidbacksskogen och gatan. Husen ansluter till kringliggande befintlig bebyggelses skala i tre till fyra våningar.