Ammarfjället

Ammarfjället, Traneberg

Omfattning:

ca 37 lägenheter

Plats:

Traneberg, Stockholm

Byggherre:

HSB Stockholm

Skede:

Under uppförande

Två smala lameller med totalt ca 37 lägenheter ligger inkilade i slänten mellan två befintliga lameller från 1960-talet. De nya volymerna är placerade med gaveln ut mot Margretelundsvägen och blickar ut över den gröna öppna parken Tranebergsängen. Från den storskaliga parken sett reser sig husen sju fulla våningar över Margretelundsvägen, medan de endast mäter fyra våningar från ovanliggande Bergsringen. På detta vis anpassas de i skala till närliggande befintlig bebyggelse och omgivning.